Tag Archives: Maria Cornescu

Maria Cornescu – Caut noaptea printre stele

Caut noaptea printre stele, Steaua gândurilor mele. Caut noaptea printre stele, Steaua gândurilor mele.

Posted in Folclor | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment